SVITZER HYMER (FRO)

SVITZER HYMER (FRO) i Uddevalla 2020.08.15.
 Imo: 9495375
Flagg: Färöarna (FRO)
Bogserfartyg.
Dim: 35,04 x 12,50 x 4,00 m.
Grt/Nrt/Dwt: 576//150
Huvudmaskin: 2x 2SA V16 cylinder General Electric type 16V228 each connected to a Voith Schneider, 7.206 bhp/5.280 kW.
Byggd 2010 vid Zamakona Pasaia, Pasaia, Spanien.  # 683.
2010.03.11: Levererad som SVITZER HYMER till Svitzer Sverige AB, Lysekil, Sverige.
2012.07: SVITZER HYMER; Svitzer Faroe Island P/F, Torshavn, Färöarna.

Kommentera här: