SORMOVSKIY-50 (RUS)

SORMOVSKIY-50 (RUS) i Uddevalla 1994.01.30 lossar kaolin.
 

Imo: 8332796
Flagg: Ryssland (RUS)
Torrlastfartyg.
Dim: 114,02 x 13,22 x 3,67 m.
Grt/Nrt/Dwt: 2.466/988/3.135
Huvudmaskin: 2x6-cyl. S.K.L. 6NVD48-2U.  1.320 bhp/971 kW.  10,7 kn.
Byggd 1985 vid “Krasnoye Sormovo” Shipyard, Nizhniy Novgorod, Ryssland.  # 082.
1985.05.07: Levererad som SORMOVSKIY-50 till USSR (White Sea & Onega Shipping Co.) USSR.
1991: SORMOVSKIY-50; White Sea & Onega Shipping Co., Ryssland.
2011.01: SORMOVSKIY-50; Pallada Joint Stock Co, Ryssland.
2011.05: SORMOVSKIY-50; Farvater Joint Stock Co., St.Petersburg, Ryssland.
2012.12: SORMOVSKIY-50; Donmaster Shipping Co., Ryssland.
2013.01: KAPITAN AVESHNIKOV; Donmaster Shipping Co., Ryssland.

Kommentera här: