PIONER KAZAKHSTANA (RUS)

PIONER KAZAKHSTANA (RUS) i Uddevalla 1990.04.26.
 Imo: 7741251
Flagg: Ryssland (RUS)
Torrlastfartyg.
Dim: 130,31 x 17,35 x 7,34 m.
Grt/Nrt/Dwt: 4.814/2.065/6.780.
Huvudmaskin: 5-cyl, B&W-Bryansk, 6.100 bhp.
Byggd 1979 vid Vyborg Shippyard, Vyborg, USSR.  #525.
1979.04: Levererad som PIONER KAZAKHSTANA till USSR (Lithuanian Shipping Co), Klaipeda, USSR.
1992: PIONER KAZAKHSTANA; Northern Shipping Co., Arkangelsk, Ryssland.
2010.03: KAREEM R: Verde Shipping Ltd., Phnom Penh, Kambodia.
2017.04: KAREEM R; Verde Shipping Ltd., Zanzibar, Tanzania.

Kommentera här: