PIONER LITVY (RUS)

PIONER LITVY (RUS) i Uddevalla 2001.04.23.
 Imo; 7644013
Flagg: Ryssland.
Torrlastfartyg.
Dim: 130,31 x 17,35 x 6,93 m.
Grt/Nrt/Dwt: 4.814/2.065/6.070.
Huvudmaskin: 5-cyl, B&W 5K62EF, 6.100 bhp/4.487 kW.
Byggd 1977 vid Vyborgskiy Sudostroitelnyy Zavod, Vyborg, Ryssland. # 519.
1977.05.05: Levererad som PIONER LITVY till USSR (Northern Shipping Co), Arkhangelsk, USSR.
1992: PIONER LITVY; Northern Shipping Co, Arkhangelsk, Ryssland.
2009: PIONER WIN; Robinson Shipholding Co., Giurgiulesti, Moldavien.
2010.04.21: Rapporterad upphuggen i Alang, Indien.

Kommentera här: