OSTBORG (NLD)

OSTBORG (NLD) i Uddevalla 2017.08.17. lossar pappersmassa.
 

Imo: 9196216
Flagg: Nederländerna (NLD)
Torrlastfartyg.
Dim: 89,25 x 13,30 x 5,67 m.
Grt/Nrt/Dwt: 2.868/1.613/3.780.
Huvudmaskin: 6-cyl, MAK 6M20, 1.800 kW, 12,5 kn.
Byggd 2001 vid Scheepswerf Peters B.V., Kampen, Overijssel, Netderländerna.  # 467.
2001.01.06: Levererad som RUFINIA till C.V. Scheepvaartonderneming Rufinia, Delfzijl, Groningen, Nederländerna.
2006.06: OSTGARD; Bore Ostgard B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Nederländerna.
2015.03: OSTBORG; Scheepvaartonderneming Ostborg B.V., Delfzijl, Groningen, Nederländerna.
2018.02.28: Kollision i Finska viken. På morgonen den 25 februari 2018 kolliderade bulkfartyget "OURANIA", från St. Petersburg om var på resa till Ashdod, med "OSTBORG", som var på väg från Lomonosov till Tallin, i Finska viken söder om Borgå Kalbådagrund. fyr. Kustbevakningen vid Finska viken fick ett meddelande klockan 10 Fartyget fick ett brott i fören ovanför vattenlinjen men lyckades fortsätta sin resa utan extern hjälp. Ingen skadades i olyckan. Antagligen har isen saktat ner det andra fartygets hastighet så "OURANIA" körde in i aktern. Inget av fartygen hade lastat farligt gods och det fanns ingen miljöskada. En Dornier från kustbevakningen övervakade platsen, även "UISKO" utplacerades till området. "OSTBORG" gick till Tallinn efter olyckan och ankrade den 25 februari kl. 16.30.
2020: I drift.

Kommentera här: