AZURYT (CYP)

AZURYT (CYP) i Uddevalla 2011.02.14. lastar styckegods.
 
 

Imo: 8801606
Flagg: Cypern.
Torrlastfartyg
Dim: 113,10 x 19,20 x 6,40 m
Grt/Brt/Dwt: 6.030//9.590.
Huvudmaskin: 6-cyl, Hanshin 6LF58.  
Byggd 1988 vid Miho, Shimizu, Japan. # 1330
1988.12.28: Levererad som PRINTCA till Mascotte Shipping Inc.,  Panama.
1989.01: MEKHANIK KURAKO; Mekhanik Kurako Shipping Co. Ltd., Limassol, Cypern
1992.06: BACK BAY; Mekhanik Kurako Shipping Co. Ltd., Limassol, Cypern
1994.07: TIGER STAR; Mekhanik Kurako Shipping Co. Ltd., Limassol, Cypern
1995.03: MECHANIK KURAKO; AKF "Sovcomflot", Vladivostok, Ryssland. 
1997.08: CAPITAINE TASMAN; Mekhanik Kurako Shipping Co. Ltd., Limassol, Cypern
1999.07: SOLOMON CHIEF; Mekhanik Kurako Shipping Co. Ltd., Limassol, Cypern
2000.04: MECHANIK KURAKO; AKF "Sovcomflot", Vladivostok, Ryssland.
2003.08: JACO STOVE; Jaco Stove Shipping Ltd., Sarpsborg, Norge (NIS)
2003.10: ONEGO VOYAGER; Jaco Stove Shipping Ltd., Sarpsborg, Norge (NIS)
2008.11: AZURYT; Baltic Factor Shipping Co. Ltd., Cypern
2013.09: AZURYT; Arelia Navigation Ltd., Limassol, Cypern
2013.12: FESCO PIONER; LLC Eastern Shipping Association, Vladivostok, Ryssland.